Razpis Partycipiraj za Mladinske svete lokalnih skupnosti

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti za dodelitev sredstev za sofinanciranje izvedbe aktivnosti v predvolilni kampanji na rednih lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018.

Partycipiraj je osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor ter v času rednih lokalnih volitev. Kampanja se osredotoča na spodbujanje mladih k politični participaciji in na politične stranke, z opozarjanjem na problematiko mladih.

Na MSS želijo vzpodbuditi različne oblike participacije in opozoriti na stanje mladih v njihovih lokalnih okoljih. Prizadevajo si za vzpostavitev plodnega dialoga z vsemi relevantnimi deležniki, ter učinkovito ureditev področja sodelovanja med mladimi in odločevalci v posamezni lokalni skupnosti.

Z razpisom želijo dodatno aktivirati mladinske svete lokalnih skupnosti, na način da se vključijo v izvedbo političnih kampanj pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra 2018, ter spodbuditi mlade k soodločanju o njihovi prihodnosti.

Rok za prijavo je 22. junij 2018 do polnoči. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov partycipiraj@mss.si.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.