Razpis sklada ZN za žrtve mučenja za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom v letu 2020

Skrbniški sklad Združenih narodov za žrtve mučenja je objavil razpis za sofinanciranje projektov pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom, ki se bodo izvajali v letu 2020.

Sredstva se dodeljujejo samo za programe neposredne pomoči žrtvam mučenja in njihovim družinskim članom, na primer za programe zdravstvene, socialne, psihološke, pravne pomoči.

V naslednjem krogu bodo imeli prednost programi civilnodružbenih organizacij, ki se bodo izvajali v:

  • državah, ki se soočajo z izrazitim krčenjem prostora civilne družbe in človekovih pravic;
  • državah Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Latinske Amerike in Karibov, Srednje Azije in Pacifika.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki izvajajo neposredno pomoč žrtvam mučenja in njihovim družinskim članov.

Več informacij najdete tukaj.