Razpis SPF GO! 2025 sklad za male projekte

Odprt je razpis Small Projects Fund GO! 2025 za male projekte.

Splošni cilj tega razpisa je spodbujanje okrepljenega čezmejnega sodelovanja v sektorju in izkoriščanje sinergij s pobudami povezanimi z Evropsko prestolnico kulture 2025, da se poveča potencialni vpliv na turizem na celotnem območju.

Projektni predlogi morajo naslavljati naslednji specifični cilj: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacija.

Razpis se osredotoča na naslednje tematike:

  • aktivno vključevanje in participacija otrok in mladih (mlajših od 30 let),
  • zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost,
  • valorizacija in krepitev kulture večjezičnosti,
  • promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo dostopno vsem.

Upravičeno območje izvajanja projektov je skladno s Programskim območjem Interrega Slovenija Italija 2021 – 2027 in vključuje pet italijanskih teritorialnih enot, in sicer pokrajino Benetke, Videm, Pordenone, Gorica in Trst ter pet slovenskih statističnih regij, in sicer Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška. Na ravni regij sta v Programu IT-SI vključeni deželi Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani, na slovenski strani pa Vzhodna kohezijska regija in Zahodna kohezijska regija.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: EZTS GO