Razpis: Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli približno 20 pilotnih projektov na področju športa kot sredstva za integracijo in socialno vključevanje beguncev.

Cilj projekta je podpreti lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na vključevanju beguncev. Izbrani projekti bodo vključevali lokalne športne organizacije in spoštovali načelo enakosti spolov, zlasti z vključevanjem begunk v športne dejavnosti. Eden od pomembnih vidikov tega pilotnega projekta bo sodelovanje lokalnih športnih klubov pri vključevanju beguncev, kar bo omogočilo uporabo lokalnega strokovnega znanja, ki je na voljo v državah članicah EU.

Kandidati, ki želijo oddati svoje predloge morajo izpolnjevati tri merila: so javne ali zasebne organizacije, ki so pravne osebe, dejavne na področju športa in organizacije športnih dejavnosti in imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

Rok za oddajo predlogov je 18. 8. 2017.

Razpisne pogoje in prijavnico najdete tukaj.