Razpis Sveta Evrope za podporo nacionalnim in regionalnim programom izobraževanja za človekove pravice v letu 2023

Svet Evrope je objavil razpis, v okviru katerega lahko mladinske nevladne organizacije in druge NVO pridobijo sredstva v višini do 5.000 € za oblikovanje, izvedbo in evalvacijo nacionalnih ali regionalnih programov usposabljanja za trenerje, ki izvajajo izobraževanja za človekove pravice za mlade.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne mladinske organizacije in/ali druge NVO; vladne institucije, ki primarno delujejo na področju človekovih pravic, mladih in/ali izobraževanja; institucije, ki delujejo na področju izobraževanja za človekove pravice. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS