Razpis Sveta Evrope za svetovalne storitve za podporo vzpostavitve Hiše za otroke v Sloveniji

Svet Evrope je za potrebe projekta ustanovitve Hiše za otroke po modelu Barnahus v Sloveniji, to je projekta na področju boja proti spolnim zlorabam otrok in nasilju nad otroci, objavil razpis za zagotavljanje svetovalnih storitev. 

Svet Evrope išče strokovnjake_inje z izkušnjami na naslednjih področjih: 

  • analiza in pregled zakonodaje in politik; 
  • usposabljanje in podpora strokovnim delavcem na področju pravosodja in policije, vključno s sodniki, tožilci, odvetniki in policisti; 
  • medresorska koordinacija in sodelovanje; 
  • participacija otrok in zaščita otrok; 
  • forenzično zaslišanje otrok in forenzični telesni pregled otrok žrtev spolne zlorabe; 
  • usposabljanje in ozaveščanje otrok, staršev in strokovnih delavcev na področju otrokovih pravic in zaščite otrok pred nasiljem. 

Razpis je namenjen podpori izvedbe skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope Barnahus (Hiša za otroke) v Sloveniji, druga faza (2019 – 2021), ki poteka v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in s finančno podporo Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam. Predvideni začetek dela je 6. 7. 2020. Izbrani_e strokovnjaki_nje bodo delo opravljali glede na potrebe. 

Rok prijave je 19. 6. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj.