Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – mreže mest” za leto 2020 – drugi krog

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo  je v okviru programa Evropa za državljane objavila razpis za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest” za leto 2020.  

Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. 

Na razpis se lahko prijavijo:  

  • mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže;  
  • druge ravni lokalnih/regionalnih organov;  
  • zveze/združenja lokalnih organov; 
  • nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe.  

Poleg prijaviteljev so lahko partnerji tudi civilnodružbene organizacije. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve državi članici EU. 

Rok prijave je 1. 9. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj