Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe” za leto 2019

Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep projektov civilne družbe” za leto 2019.

Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljane z različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami Unije, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa.

Projekt mora obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti, povezanih z letnimi prednostnimi temami programa, predlagati konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni, ter zagotoviti konkretno povezavo z zgoraj navedenim postopkom oblikovanja politik.

S tem ukrepom se podpirajo projekti, ki jih izvajajo nadnacionalna partnerstva, ter spodbujajo priložnosti za solidarnost, družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno s civilnodružbenimi organizacijami, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami.

Kot partnerji lahko sodelujejo tudi javni lokalni/regionalni organi. Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj treh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih sta vsaj dve državi članici EU.

Več informacij najdete tukaj.