Razpis v okviru projekta European Academy on Youth Work

Cilj projekta European Academy on Youth Work (EAYW) je podpreti inovacije v mladinskem delu in politiki mladinskega dela ter spodbujati razvoj kakovostnega mladinskega dela. Iniciativa bo prispevala k oblikovanju skupnih stališč o mladinskem delu in politiki mladinskega dela v Evropi.

V okviru projekta bo v letu 2019 (21. – 24. maj) organizirana konferenca z naslovom Innovation, Current Trends and Developments in Youth Work, na kateri bo sodelovalo 120 – 150 udeležencev.

V povezavi s pripravo in izvedbo konference sta objavljena dva razpisa:

Rok za prijavo na razpisa je 30. oktober 2018.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.