Razpis v okviru srednjeevropske pobude (SEP) za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks za leto 2019

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov v letu 2019 s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.

Tematski področji:

  • Povezanost (dobro upravljanje in vodenje, trajnostni gospodarski razvoj, okoljska trajnost…);
  • Raznolikost (medkulturno sodelovanje, vloga medijev, mednarodno znanstveno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje…).

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.