Razpis v okviru Srednjeevropske pobude (SEP) za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.

Tematski področji:

  • Povezanost (dobro upravljanje in vodenje, trajnostni gospodarski razvoj, okoljska trajnost…)
  • Raznolikost (medkulturno sodelovanje, vloga medijev, mednarodno znanstveno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje…)

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Razpis je dostopen tukaj

Rok prijave je 8. 5. 2018.