Razpis za direktorja/direktorico Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Objavljen je razpis za direktorja/direktorico Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba ali magisterij po II. stopnji bolonjskega programa,
  • ni član/-ica sveta FIHO,
  • državljan/ka Republike Slovenije,
  • organizacijske sposobnosti in vsaj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
  • pozna področje dela in ima vsaj 5 let izkušenj na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.

Prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja«.

Dodatne informacije je možno pridobiti na sedežu FIHO, kontaktna oseba: Breda Oman, tel. 01/500-77-00.

Razpis je bil objavljen 15. 9. 2017. Več o razpisnih pogojih najdete tukaj.