Razpis za izbor izvajalcev dogodkov na področju globalnega učenja (GU)

Platforma SLOGA je projektna partnerica projekta BRIDGE 47 in razpisuje možnost izvedbe 8 delavnic, ki bodo potekale v obdobju  med 4. septembrom in 30. septembrom 2020, to je v času Tedna vseživljenskega učenja (TVU). Letos bo potekal med 4. septembrom in 9. oktobrom.

Delavnice se morajo osredotočati na področje neformalnega ali priložnostnega vseživljenskega učenja.

Delavnice so lahko na primer na teme:

  • kritično naslavljanje obstoječih pristopov na področju trajnostnega razvoja,
  • zagotavljanje prostora za potrebne družbene, okoljske, ….spremembe;
  • naslavljanje novih ciljnih skupin, ki tradicionalno ne sodelujejo v diskusijah o globalnih izzivih,
  • motiviranje novih ciljnih skupin, da bi prepoznale pomen GU.

Za vsako izvedeno delavnico je možno pridobiti 250 €. Ta sredstva se lahko porabijo za najem prostora in opreme, catering, najem strokovnjakov oz. ostale stroške, ki so nujni za izvedbo delavnice.

Za dodatne informacije in prijave do 28. avgusta 2020 se obrnite na marjan.huc@sloga-platform.org.

Več informacij najdete tukaj.