Razpis za novo vodstvo MSS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za novo vodstvo.

Odprti so razpisi za kandidacijski postopek volitev predsednice oz. predsednika MSS, podpredsednic oz. podpredsednikov MSS ter za nadzorni odbor MSS.

Kandidirajo lahko članice in člani organizacij članic, ki na dan volitev (14. 10.) še ne bodo dopolnili 30 let. Predlog kandidature mora vsebovati pisne podpore kandidaturi iz najmanj štirih organizacij – polnopravnih članic MSS – poleg organizacije predlagateljice. Vsaka organizacija članica MSS lahko izrazi podporo dvema kandidatoma oziroma kandidatkama za posamezno funkcijo.

Več informacij o posameznih razpisih je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije