Razpis za sofinanciranje implementacijskih načrtov za učinkovito spopadanje s socialnimi izzivi

European Social Catalyst Fund je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje priprave implementacijskih načrtov za učinkovito spopadanje s socialnimi izzivi na področjih enakih možnosti, dostopa trga dela, poštenih in pravičnih delovnih pogojev ter socialne zaščite in vključenosti.

European Social Catalyst je nova pobuda, financirana v okviru Obzorje 2020, katere cilj je izboljšanje kakovosti socialnih storitev.

Programi, ki bodo sofinancirani, se morajo nanašati na najmanj eno izmed teh kategorij:

 • staranje,
 • revščina in marginalizacija,
 • brezdomstvo,
 • invalidnost,
 • duševno zdravje,
 • migracije,
 • enakost med spoloma,
 • demenca,
 • digitalna vključenost,
 • zaposlovanje in ustvarjanje delovnih mest,
 • neenakost,
 • izobraževanje,
 • usposabljanje in razvoj spretnosti,
 • razvoj skupnosti,
 • vloga in mesto mladih v družbi,
 • medgeneracijska solidarnost,
 • ekološka tranzicija.

Na razpis se lahko prijavijo partnerstva med javnimi in zasebnimi agencijami (vodilni partner mora biti neprofitna agencija), javne agencije ter zasebne neprofitne agencije iz držav članic Evropske unije.

Prijavite se lahko do 15. 4. 2020.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.