Razpis za sofinanciranje projektov na področju enake zastopanosti žensk in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju:

  • spodbujanja enake udeležbe žensk na vodilnih položajih v politiki in gospodarstvu,
  • spodbujanja izvajanja zakonodaje EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 19. 6. 2018.

Več informacij najdete tukaj.