Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2020

CEI Cooperation Fund je v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – objavil razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. 

Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so obenem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2018-2020: povezljivost (dobro vodenje, ekonomska rast, zaščita okolja) in raznolikost (medkulturno sodelovanje, svoboda medijev, znanost, izobraževanje in usposabljanje).   

Projekte izvajajo organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU, in so namenjeni državam, ki še niso vstopile v EU. Prijavitelji na razpis so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Upravičenci so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Srbije in Ukrajine. 

Rok prijave je 13. 11. 2020.  

Več informacij in razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj