Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa »socialni dialog – dostojno delo«

Innovation Norway, izvajalec programa »Socialni dialog – dostojno delo«  v okviru finančnega mehanizma Norveške in EEA, je objavil razpis za sofinanciranje projektov, vrednost razpisa za Slovenijo znaša 172.660 EUR.

Cilj programa “Socialni dialog – dostojno delo” je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanjem dostojnega dela.

Kot so ob objavi razpisa zapisali na norwaygrants.si, se bo s programom Socialni dialog – dostojno delo v Sloveniji skušalo doseči dva rezultata:

  1. Izboljšani socialni dialog in sodelovanje – poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti lahko segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu. Projekti se lahko osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.
  2. Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji) – poudarek je na financiranju projektov na nacionalni in sektorski ravni s ciljem uporabe dvostranskega in tristranskega dialoga pri izvajanju agende za dostojno delo in ozaveščanja o koristi dostojnega dela, npr. ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enakost spolov in nediskriminacija, odnos do zdravja in varnosti, poznavanje pravic in obveznosti ter boj proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (kriminal, povezan z delom). Program bo podpiral dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja o temah dostojnega dela, ki se nanašajo na npr. osebje socialnega partnerja, službe za zdravje in varnost pri delu ter inšpektorje za delo. Poleg tega bo podprto sodelovanje med javnimi organi v državah upravičenkah in na Norveškem, zlasti med organi za nadzor dela.

Upravičeni prijavitelji so lahko socialni partnerji (organizacije delodajalcev in sindikati) ter javni organi, ki delujejo na področju dostojnega dela ali tripartitnega dialoga. Projektni partnerji poleg že navedenih pa so lahko še poslovna združenja in organizacije, podjetja, nevladne organizacije in izobraževalne ter raziskovalne institucije, ki delujejo na področju socialnega dialoga in/ali dostojnega dela. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 7. februar 2019.

Več najdete tukaj.