Razpis za sofinanciranje ukrepov obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije za leto 2020

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke “Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije” za leto 2020.

Prijavijo se lahko organizacije socialnih parenterjev, ki zastopajo delavce_ke na evropski, nacionalni ali regionalni ravni, uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot soprijavitelji pa tudi s sedežem v eni od držav kandidatk.

Rok prijave je 6. 5. 2020.

Več o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete tukaj.