Razpis za soorganizatorje mednarodnih prostovoljskih taborov v sezoni 2024

Zavod Voluntariat vabi vse neprofitno organizirane skupine in organizacije k soorganizaciji delovnega tabora.

Kot soorganizator tabora lahko v svojo sredino pritegnete prostovoljce z vseh koncev sveta, ki bodo za čas od enega do treh tednov popestrili dogajanje v vaši organizaciji in lokalni skupnost ter obogatili smisel projekta, pri katerem bodo sodelovali.

Predmet razpisa so neprofitni programi prostovoljskega dela nevladnih in drugih neprofitnih organizacij s področij:

 • Antirasizem, antifašizem, spominjanje
 • Begunci, imigranti, etnične manjšine
 • Mednarodna solidarnost
 • Mirovniška vzgoja
 • Revščina in družbena neenakost
 • Enakost spolov in spolnost
 • Otroci in mladostniki
 • Starostniki
 • Ljudje z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami
 • Varovanje okolja
 • Podnebje in trajnostni življenjski slog
 • Umetnost, kultura in lokalna zgodovina
 • Skupnost
 • Drugo

V okviru projektov mednarodnega prostovoljskega dela poskušajo prostovoljci s svojim delom, energijo in znanjem motivirati lokalne prebivalce, da se aktivno vključijo v reševanje lokalnih problemov ter čim bolj aktivno sodelujejo pri projektu. Za uspeh tabora je ključnega pomena podpora lokalne skupnosti, zato je velika večina taborov zasnovana na lokalnih iniciativah, ki jih izvajajo lokalne organizacije.

Projekti, prijavljeni do roka prijave, bodo predstavljeni v vseh promocijskih katalogih SCI partnerjev v tujini ter vidni v iskalniku taborov takoj ob otvoritvi letošnje sezone konec marca. Prav tako bo ob zgodnji prijavi dovolj časa za kakovostno pripravo tabora, izobraževanje vodij ter morebitno iskanje dodatnih sredstev za izvedbo tabora.

Več informacij je na voljo tukaj. Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: Voluntariat