Razpis za urednika programa in partnerstva – Yo!Fest2020

Evropski forum mladih je platforma mladinskih organizacij v Evropi. Zastopajo 104 mladinske organizacije, ki združujejo več deset milijonov mladih iz vse Evrope.

Mladinski forum deluje na način, da mladim omogoča aktivno sodelovanje v družbi za izboljšanje lastnega življenja, tako da zastopajo in zagovarjajo svoje potrebe in interese ter potrebe svojih organizacij.

V trenutnih negotovih političnih in družbenih razmerah, ki vplivajo na mlade, so lahko močni katalizatorji pozitivnih sprememb in prispevajo k inovativnim rešitvam izzivov Evrope.

Evropski mladinski forum zaposli urednika programa in partnerstva, ki bo podpiral oblikovanje, razvoj in implantacijo Yo!Fest2020 v okviru evropskega mladinskega dogodka, ki bo potekal v začetku junija 2020 v Strasbourgu v Franciji.

Yo!Fest@EYE je dvodnevni politični festival, namenjen mladim, od mladih. To je največji tovrstni dogodek, ki je lani združil več kot 10.000 mladih. Na podlagi uspeha več kot 10 edicij iščejo urednika za program in partnerstvo, ki lahko še naprej razvija njihovo mrežo partnerjev in prinaša nove ideje za razvoj programa več kot 120 dejavnosti.

Prijave sprejemajo do 3. oktobra 2019.

Več informacij o delovnem mestu in postopku prijave najdete tukaj.