Razpis za zunanje ocenjevalce v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Iz Zavoda Movit obveščajo, da je objavljen razpis za zunanje ocenjevalce v letu 2019 v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. 

Razpis je pripravljen z namenom povečanja baze zunanjih ocenjevalcev zaradi predvidenega prehoda na večinsko zunanje ocenjevanje in s tem povečanih potreb pri upravljanju dveh programov, in sicer za:

  • ocenjevanje vlog projektov in zaključnih poročil v programu Erasmus+: Mladi v akciji;
  • ocenjevanje vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter zaključnih poročil v programu Evropska solidarnostna enota.

Razpis je namenjen posameznikom s poznavanjem sociologije mladine, prostovoljstva, mladinskega sektorja, mladinskih politik ter mladinskega dela v slovenskem in širšem evropskem okolju, solidarnosti ter socialnega vključevanja tako z vidika teorije in prakse kot tudi z vidika zakonodaje.

Rok za prijavo je 16. november 2018.

Besedilo razpisa najdete tukaj.