Razpisan postopek izbora predstavnikov NVO v medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je prosil CNVOS za imenovanje nove predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito.

CNVOS zato razpisuje postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij (v nadaljevanju predstavnik) in ene namestnice oziroma namestnika predstavnika (v nadaljevanju namestnik) v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito.

Strokovna komisija daje mnenja oziroma ugotavlja upravičenost do pravic po Zakonu o mednarodni zaščiti, in sicer do:

  • razselitve na zasebni naslov zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov;
  • dodatnega obsega zdravstvenih storitev za ranljive osebe s posebnimi potrebami in druge prosilce;
  • podaljšanja obdobja nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito v integracijski hiši.

V postopku izbora bodo lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 9. april 2019.

Vabljene vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju mednarodne zaščite, da sodelujete v postopku izbora.

Več informacij najdete tukaj.