REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti ter boja proti sovražnemu govoru na spletu

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju:

  • preprečevanja in boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (sklop 1);
  • spremljanja, preprečevanja in boja proti sovražnemu govoru na spletu (sklop 2);
  • izboljšanja odzivnosti nacionalnih organov v primeru rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti (sklop 3);

V okviru sklopov 1 in 2 se lahko na razpis prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

V okviru sklopa 3 so prijavitelji na razpis javni organi iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava.

Prijavite lahko nacionalne in mednarodne projekte, zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Več o razpisu najdete tukaj.