Rec: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, prijavite lahko nacionalne in mednarodne projekte.

Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu najdete tukaj.