REC: Razpis za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja o državljanskih pravicah EU in vključevanja mobilnih državljanov EU ter vzpostavitve nacionalnih volilnih omrežij

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju ozaveščanja o državljanskih pravicah ter spodbujanja demokratične udeležbe med državljani EU, ki prebivajo izven svoje matične države, in nezadostno zastopanih skupin, vključno z ženskami, Romi in mladimi (sklop 1) ter  podpori pri vzpostavitvi nacionalnih volilnih omrežij (sklop 2) za leto 2019.

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj dveh upravičenih držav.

V okviru sklopa 2 so prijavitelji na razpis javni organi, pristojni za volilne zadeve, kot partnerji pa lahko sodelujejo pravne osebe javnega in zasebnega prava, prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte.

Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu najdete tukaj.