Redni letni javni projektni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2022

Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

  • tiskanih medijev;
  • radijskih programov;
  • televizijskih programov;
  • elektronskih publikacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid medijev pri ministrstvu. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta.
  • pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo