Redni letni javni razpis Slovenskega filmskega centra za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov za leto 2018

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki se bodo začeli izvajati v letu 2018 in bodo dokončani ter izpolnjene vse pogodbene obveznosti najkasneje do 30. 10. 2019. Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov in projektov.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija.

Rok prijave je 3. 4. 2018.

Celoten razpis je dostopen tukaj.