Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019.

Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija in so doslej izvedli vsaj eno edicijo prijavljenega festivala.

Več o razpisu najdete tukaj.