Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2019 ter za čas trajanja šolskega leta 2019/2020

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/2020 in bodo dokončani najkasneje do 30. 10. 2020.

Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov in projektov vključno z zagotavljanjem kulturnovzgojnih filmskih dejavnosti v obdobju 11. – 15. 11. 2019, ob promocijskem dogodku “Slovenski teden filma”.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Republiki Sloveniji, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija.

Rok za prijavo je 6. 5. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.