Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2019

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji.

Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, pri čemer tudi spodbujanje programov interesnih organizacij ter skrb za afirmacijo stroke.

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene stanovske, nevladne pravne osebe, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti in svojo dejavnost izvajajo vsaj 3 koledarska leta pred prijavo na razpis.

Več informacij najdete tukaj.