Regionalni posvet: Ključ do vključenosti

Info ŠKUC, regionalni partner Eurodesk, organizira regionalni posvet “Ključ do vključenosti” na temo aktivnega prizadevanja mladinskega sektorja za bolj vključujočo družbo.

Movit je v letu 2016 organiziral posvet mladinskega sektorja in medsektorski posvet za spodbujanje bolj vključujoče družbe pod imenom “Ključ do vključenosti”. Eno izmed glavnih priporočil medsektorskega sestanka za večje povezovanje na lokalni ravni, je bila organizacija lokalnega/regionalnega posveta, kjer se vse organizacije, ki delujejo na področju vključevanja, predstavijo s svojimi aktivnostmi. Kot odgovor na to priporočilo je Movit povabil regionalne partnerje Eurodeska k izvedbi regionalnih posvetov.

Namen posveta je združiti akterje, ki delujejo na področju vključevanja, z namenom medsebojnega spoznavanja, analize stanja na regionalni oz. lokalni ravni ter spodbuditvi nadaljnjega sodelovanja in potencialnega snovanja skupnih projektov. Na posvetu bomo predstavili tudi dobre prakse na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev.

Posvet bo potekal 30. 5. 2017 ob 16.00 v klubu Tiffany na Masarykovi cesti 24 v stavbi Lovci – pritličje desno.

Prijavite se lahko tukaj

Več informacij najdete tukaj.