Resolucija Sveta EU o okviru za vzpostavitev evropske agende za mladinsko delo

Movit obvešča, da je izšla Resolucija Sveta EU o novem okviru za evropsko agendo za mladinsko delo.

Na zasedanju 30. novembra 2020, so Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, sprejeli Resolucijo o okviru za vzpostavitev evropske agende za mladinsko delo. Nemško zvezno ministrstvo za družinske zadeve, starejše občane, ženske in mladino je v okviru nemškega predsedstva Svetu EU pripravilo Resolucijo o evropski agendi za mladinsko delo. Nemška vlada, ki trenutno tudi predseduje Odboru ministrov Sveta Evrope, se sklicuje tako na Mladinsko strategijo EU (2019–2027) kot na Mladinsko strategijo Sveta Evrope 2030 – obe pozivata k razvoju evropske agende za mladinsko delo.

Uvodni del resolucije se začne se z navedbo, da je “mladinsko delo širok pojem, ki zajema najrazličnejše dejavnosti […], ki jih izvajajo mladi, z njimi in za njih, v skupinah ali posamezno”. V državah članicah EU obstaja veliko različnih opredelitev in opisov, praks, deležnikov, tradicij in dojemanj.

Več o Resoluciji si lahko preberete na spletni strani Movit, tukaj.

Vir: Movit