Rezultati letne evalvacije Logbook 2021

Oktobra 2021 je v okviru orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjena oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela.

S pomočjo vprašalnikov, ki so jih izpolnili mladi, so mladinski centri pridobili mnenja o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra, pa tudi kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.).

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 27 mladinskih centrov iz 8 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Maribor, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda), vsega skupaj pa so zbrali kar 929 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih.

Več informacij in rezultati so na voljo tukaj.

Vir: Zavod Mladinska mreža MaMa