Rights, Equality and Citizenship Programme: Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije (rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine ter LGBTI osebe) in integracije Romov za leto 2017.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Razpis bo financiral naslednje aktivnosti:

  • zbiranje informacij in izvajanje anket, spremljanje izvajanja nediskreminacijske zakonodaje,
  • treninge,
  • vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanja, dobre prakse, ki se lahko prensejo na druge udeležene države,
  • dejavnosti ozaveščanja, kot so seminarji, konference, kampanje.

Več informacij najdete tukaj.