SEP: Razpis za sofinanciranje manjših projektov v okviru srednjeevropske pobude za leto 2022

V okviru srednjeevropske pobude je objavljen razpis za sofinanciranje manjših projektov sodelovanja v letu 2022, katerih cilj je prenos znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU.

Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter ki so obenem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast ter pravična družba.

Za sofinanciranje aktivnosti v letu 2022 sta na voljo dva razpisna roka:

  • Rok prijave za aktivnosti, ki se bodo izvajale med 1. januarjem in 30. junijem 2022, je 1. september 2021.
  • Prijave za aktivnosti, ki se bodo odvijale med 1. julijem in 31. decembrom 2022, bodo odprte med 10. decembrom 2021 in 10. februarjem 2022.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Razpisno dokumentacijo in več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS