Serija dogodkov British Councila “Conversations of our time”

Zavod MOVIT nam je posredoval serijo brezplačnih spletnih dogodkov “Conversations of our time”, ki jih organizira British Council. Vsak dogodek bo naslovil ključen družben problem in bo ponudil uvid s strani strokovnjakov_inj, ki bodo udeležence_ke opremili z znanjem o družbenih spremembah, ki so bila pospešena zaradi bolezni COVID-19.  

Skozi to serijo bodo udeleženci_ke:  

  • spoznali_e o tem kako se družbe spreminjajo,  
  • se učili_e o praktičnih inovacijah in rešitvah,  
  • imeli_e priložnost postavljati vprašanja in biti del mednarodne diskusije,  
  • delili_e ideje, misli in inovacije z drugimi udeleženci_kami 
  • prispevali_e k pogovoru preko “ConnectedbyConversations.  

Prvi dogodek bo potekal v četrtek, 13. 8. 2020, in nosi naslov “Living through uncertain times”.  

Več informacij in prijavnico lahko najdete tukaj