Serija kratkih videov: The education system in Slovenia

Eurydice je na svoji spletni strani in You tube kanalu MIZŠ objavili serijo kratkih videov The education system in Slovenia v angleškem jeziku. V filmih so podani strnjen opis sistema VIZ in osnovni podatki o sistemu vzgoje in izobraževanja, bogatijo pa jih reportažni posnetki iz slovenskih vzgojno-izobraževalnih institucij.

Serija je nastala z željo, da ponudijo komunikacijsko orodje, s katerim je mogoče naslavljati različna občinstva iz tujine – strokovnjake s področja izobraževanja, učitelje, učence, priseljence, študente, itd. Serija je sestavljena iz osmih delov, ki lahko funkcionirajo vsak zase, ali pa so gradniki, iz katerih lahko sestavimo poljubno celoto. Deli nosijo naslove:

Part 1: Introduction
Part 2: Investment in education
Part 3: Stages of the education system
Part 4: Preschool education
Part 5: Compulsory education – Basic school
Part 6: Upper secondary education
Part 7: Tertiary education
Part 8: Trends in educational attainment and student achievement

Obenem obveščajo, da je natisnjena tudi publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji / The education system in the Republic of Slovenia, 2016/17, ki je dostopna na spletu v slovenskem (.pdf) in angleškem (.pdf) jeziku.

Vir: Eurydice