Simpozij ‘Youth Policy Responses to the Contemporary Challenges Faced by Young People’

Simpozij je namenjen povečanju znanja s področij mladinske politike, njenih izzivov in načel delovanja in bo podprl udeležence, da tudi v prihodnosti razvijajo svoje politične prakse, ki se soočajo s sodobnimi izzivi s katerimi se srečujejo mladi.

Simpozij bo združil 120 mladinskih odločevalcev, raziskovalcev, strokovnjakov s področja mladinskih nevladnih organizacij, mladinskega dela in mladih iz vseh držav podpisnic Evropske kulturne konvencije in izven nje. Vsi kandidati morajo imeti izkušnje s področja politike in participacije, imeti interes za raziskovanje sodobnih izzivov s katerimi se srečujejo mladi in posledic le teh na mladinsko politiko, biti pa morajo sposobni delati v angleščini.

Teme, ki bodo obravnavane na simpoziju:

  • mladinska participacija,
  • glas mladih v okviru demokratičnega primankljaja,
  • izraz mladih in prostori za mlade,
  • dostopnost mladih do pravic, obravnavanje področji negotovosti (zaposlovanje, stanovanjska politika, odnosi),
  • ohranjanje vrednot,
  • spolna enakost,
  • mobilnost in migracije,
  • boj proti radikalizaciji,
  • informacijska pismenost.

Simpozij bo potekal od 12. 6. do 14. 6. 2017, v Pragi.

Prijavite se lahko tukaj.

Prijavite se lahko do 2. 4. 2017.

Več informacij najdete tukaj.