Skrb za mladoletne migrante, vključno z mladoletniki brez spremstva

Evropska komisija je v sklopu programa Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) objavila razpis, ki spodbuja alternativne načine skrbi za mladoletne migrante in mladoletnike brez spremstva, predvsem prek prenosa in razširjanja obstoječih dobrih praks.

Cilj razpisa je:

  • finančno podpreti projekte za izmenjavo dobrih praks in znanja, s katerimi bi spodbudili izvajanje/širjenje/izboljšanje alternativnih sistemov skrbi za mladoletne migrante (kot na primer namestitev v družini, rejništvo, nadzorovane stanovanjske skupnosti ipd.) in drugačnih, alternativnih načinov pridržanja.

Projekti, ki se osredotočajo le na eno državo/regijo/lokalno skupnost, naj finančno podporo iščejo prek nacionalnih programov AMIF-a.

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije.

Organizacije, ki bi želele sodelovati na razpisu, se lahko prijavijo za partnerstvo tukaj.

Rok prijave na razpis je 31. januar 2019.