Slovenski razvojni dnevi: enakost spolov

Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter platforma Sloga vabijo na Slovenske razvojne dneve, ki bodo letos potekali na temo enakosti spolov od 7. do 18. marca 2019.

Na osrednjem dogodku, 8. marca, bodo odgovorili na vprašanja, kako v Sloveniji in na globalni ravni naslavljamo različne vidike enakosti žensk in moških ter na vprašanja o pomenu preprečevanja in odprave spolnega nasilja in nasilja zaradi spola v humanitarnih razmerah, katerih žrtve so predvsem (vendar ne samo) ženske in deklice.

V razpravah bodo sodelovali predstavniki in predstavnice različnih vladnih resorjev, lokalne skupnosti in civilne družbe, ki deluje v Sloveniji in v svetu.

Več o dogodkih, ki se bodo odvili v okviru Slovenskih razvojnih dni, najdete  tukaj.