Slovenski_a kulturno-kreativni_a delavec_ka v času COVID-19

Poligon kreativni center je v okviru Partnerske mreže Centra za Kreativnost objavil študijo vplivov COVID-19 krize na delavce_ke kulturno-kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. 

V študijo so vključili vse delavce ne glede na pravni status: študente_kedelavce_ke prek avtorskih, samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene v podjetjih in v zasebnih zavodih, društvih in zadrugah ter zaposlene v javnih zavodih. 

Študija je na voljo tukaj.