Smernice glede uporabe digitalnega sveta pri izvajanju projektov ESE v povezavi s COVID-19

Zavod MOVIT obvešča, da v luči izrednih razmer, ki so nastale s pandemijo COVID-19, ter z namenom, da program Evropska solidarnostna enota nudi podporo, kjer je potrebna, za čas trajanja tega izrednega obdobja uvedel prilagodljiv pristop k spletnim aktivnostim v okviru Evropske solidarnostne enote. 

V nadaljevanju predstavljene smernice Nacionalne agencije se nanašajo na podrobno tehnično izvedbo programa in pravila financiranja, ki se uporabljajo za posamezno vrsto aktivnosti v okviru programa Evropska solidarnostna enota. 

Pri tem Nacionalna agencija ponovno poudarja, da mora upravičenec vsako morebitno spremembo pri izvajanju projektnih aktivnosti, predhodno javiti ter uskladiti in s strani Nacionalne agencije za vsako spremembo pred nastankom le te, tudi prejeti predhodno odobritev. 

Smernice so na voljo tukaj