Smernice Nacionalne agencije glede uporabe digitalnega sveta pri izvajanju projektov, sprejetih v program Erasmus+ v povezavi s pandemijo COVID-19

Zavod MOVIT je objavil smernice, ki se nanašajo na podrobno tehnično izvedbo programa in pravila financiranja, ki se uporabljajo za posamezno vrsto aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov programa Erasmus+ na decentralizirani ravni. 

Pri tem se ponovno poudarja, da mora upravičenec vsako morebitno spremembo pri izvajanju projektnih aktivnosti predhodno javiti ter uskladiti in s strani Nacionalne agencije za vsako spremembo pred nastankom le te, tudi prejeti predhodno odobritev. 

Smernice so na voljo tukaj.