Smernice za javne uslužbence na temo vključevanja blaženja podnebnih sprememb v politike

Focus, društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnosti razvoj sta v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravila smernice za javne uslužbence_ke z naslovom “Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika”.

V objavljenih smernica lahko poleg osnovnih teoretičnih vsebin najdete tudi primere dobre prakse ter nasvete za okoljsko učinkovitejše delovanje na ravni politik, organizacije ali posameznika.

Smernice so objavljene tukaj.