Sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin

Odprtih je več sklopov razpisa za sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na evropski zgodovinski spomin.

Sofinancirajo se (nacionalni ali mednarodni) projekti, namenjeni spominjanju ključnih trenutkov v nedavni evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov. Prednostno bodo obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Razpis ima štiri sklope:

  • demokratičen prehod, izgradnja in krepitev družbe, ki temelji na pravni državi, demokraciji in temeljnih pravicah,
  • ohranjanje spomina na holokavst, genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu,
  • migracije, dekolonizacija in multikulturne evropske družbe,
  • evropska integracija .

Za prijavo na razpis se zahteva partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS