Solidarnost: odpiranje novih možnosti na področju prostovoljstva

Na Dunaju bo oktobra potekal povezovalni dogodek za implementacijo prostovoljstva na nova področja.

Namen dogodka je povezati vzpostavljene organizacije in nove, ki bi se želele pridružiti Evropski solidarnostni enoti. Iskalo se bo tudi načine, kako prostovoljstvo implementirati na nova področja kot so okolje, socialna ekonomija, knjižnice, muzeje in spletni aktivizem.

Dogodek je namenjen predstavnikom nevladnih organizacij, mladinskim delavcem in trenerjem.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: SALTO