Sooblikuj program Erasmus+ po letu 2020

Program “Erasmus+: Mladi v akciji” je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014 in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Izvajanje programa se preveša v drugo polovico (zaključi se leta 2020), zato je Evropska komisija pričela s posvetovalnimi aktivnostmi za pripravo naslednika programa Erasmus+. Posvetovanja potekajo na spletni platformi Erasmus+ Generation Online Meeting Point.

Do 15. oktobra lahko preko nje predstavite vaše refleksije in mnenja ter podate predloge glede 6 ključnih področjih:

  • družbeni izzivi (Societal challenges),
  • razkorak na področju znanj in spretnosti (Skills gap),
  • državljanska udejstvovanje (Civic engagement),
  • inkluzija (Inclusion),
  • globalne dimenzije (Global dimensions),
  • poenastavitev (Simplification).

Vsi prispevki bodo upoštevani pri oblikovanju deklaracije Erasmus+ generacije. Deklaracija bo povzemala izhodišča, vizijo in predloge mladih za oblikovanje programa, ki se bo izvajal po letu 2020. Dokument bo predstavljen na zaključnem dogodku praznovanja 30 let programa Erasmus+, ki bo potekla 30. novembra v Bruslju.

Evropska spletna stran programa Erasmus+ je na voljo tukaj, skupna nacionalna vstopna spletna stran programa pa tukaj.