Soočenje kandidatov za predsednika Republike Slovenije

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, in Inštitut za politični menedžment (IPM), v sodelovanju z Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), organizira soočenje predsedniških kandidatov na temo Mladi kot temelj razvoja slovenske družbe”.

Mladi se v Sloveniji in v drugih razvitih državah soočajo s številnimi izzivi. Neustavljivi procesi kot so individualizacija, povečevanje družbenega razslojevanja, rasna in etnična nestrpnost, nekontrolirana globalizacija in absolutna prevlada paradigme o stalnem povečevanju produktivnosti in konkurenčnosti determinirajo življenja mladih. Včasih ti izzivi predstavljajo osebni izbor, pogosto pa so rezultat političnih in širših družbenih procesov, pri kreiranju katerih v sistemu predstavniške demokracije sodelujejo najvišji politiki v državi, ki poleg svojih formalnih pristojnosti predstavljajo tudi vrhovne politične (in moralne) avtoritete.

Soočenje bo potekalo v sredo, 11. oktobra 2017, med 12. in 14. uro v predavalnici 1 Fakultete za upravo v Ljubljani.

Več informacij najdete tukaj in tukaj.

Prijavite se lahko tukaj.