Spletni informativni dan Evropske mladinske fundacije

Evropska mladinska fundacija organizira spletno informativno srečanje za prijavitelje letnih načrtov in mednarodnih aktivnosti.

Na srečanju bodo predstavljene informacije o prihajajočih rokih, glavne značilnosti mednarodnih dejavnosti in letnih načrtov, pomembne novosti, na koncu pa bo odprt prostor za vprašanja in odgovore.

Na informativni seji lahko sodelujejo mednarodne mladinske organizacije, mreže in nacionalne mladinske nevladne organizacije.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Evropska mladinska fundacija